Startup Saturday Bangalore 12th October 2013

Please read the below Agenda carefully. For certain cities the registration requires online payment. Link for the same has been provided in the agenda.

Register for the event

 • Event Description

  Attendees

  1. Vinayakumar Khandi
  2. sushil singh
  3. Sarath Nair
  4. dileep
  5. karthick Prabhu
  6. RAHUL KUMAR SINGH
  7. Mrinal Kumar
  8. Dipanwita Das
  9. sonia motwani
  10. Suresh Rao
  11. Arun Kumar
  12. David
  13. Vikash
  14. Siddharth Moitra
  15. Divya Nair
  16. Deepan
  17. Krishna Mohan N
  18. Neel Borooah
  19. Akhil Sikri
  20. Jeevan Perakam
  21. Prabu Palani
  22. Ramil Mittal
  23. Rushabh Doshi
  24. Ammu Cherian
  25. ashish bhutani
  26. Kunal (FreeCharge)
  27. Nagaraj K
  28. Sagar Nikam
  29. DM Varun
  30. Natwar Maheshwari
  31. Balachandra Tejaswi Bitra
  32. Pankaj Kenjale
  33. Rajesh Narisetti
  34. Ashish Mirajkar
  35. Vijay Kumar
  36. Raghu Mittal
  37. Deepak
  38. Bhagavan Nagaraj
  39. Harish Venkatachalam
  40. pravin reddy
  41. Priyam Gupta
  42. Rahul Vishwakarma
  43. Naveen Sundaresan
  44. Shwetha Jagannath
  45. Arvind Dhanaraj
  46. Neelima
  47. Vivek Ravichandran
  48. Rishi
  49. Ramji
  50. Pradeep Kumar
  51. Eeshan Chatterjee
  52. Pradeep Kumar Gs
  53. Abhijit Madhwaraj
  54. Durga Prasad Namburu
  55. pradeep
  56. vrashli Khandelwal
  57. Kapil
  58. Mitra Sekhar Dora
  59. Sankarar Sammiti
  60. ashok vardhan kari
  61. Manish Tripathi
  62. Nilesh
  63. Isaac
  64. Sanjay Shukla
  65. Sandeep Makhija
  66. Surender
  67. Ashok Kumar
  68. Varun Arya
  69. Tarun Goyal
  70. Sridhar Alse Shettawalli
  71. Pranav B. Yadalam
  72. Aditya Sanghavi
  73. Amit Gupta
  74. Ranjan Kumar
  75. Abhishek Srivastava
  76. Sanju Thomas
  77. Prashant Sharma
  78. Vijay Sharma
  79. Nitesh Prakash
  80. Sapan Patel
  81. Niti Shree
  82. Gurudatt.C.K
  83. Kunal Advani
  84. sharath murthy
  85. Rakesh Rai
  86. Vinay Jaisingh
  87. mahesha hiremath
  88. Lalit Gupta
  89. Rohan Gulati
  90. Harish
  91. Anand Gopalakrishna
  © HeadStart Network Foundation