Startup Saturday Bangalore 12th October 2013

Please read the below Agenda carefully. For certain cities the registration requires online payment. Link for the same has been provided in the agenda.

Register for the event

 • Event Description

  Attendees

  1. sushil singh
  2. Sarath Nair
  3. dileep
  4. karthick Prabhu
  5. RAHUL KUMAR SINGH
  6. Mrinal Kumar
  7. Dipanwita Das
  8. sonia motwani
  9. Suresh Rao
  10. Arun Kumar
  11. David
  12. Vikash
  13. Siddharth Moitra
  14. Divya Nair
  15. Deepan
  16. Krishna Mohan N
  17. Neel Borooah
  18. Akhil Sikri
  19. Jeevan Perakam
  20. Prabu Palani
  21. Ramil Mittal
  22. Rushabh Doshi
  23. Ammu Cherian
  24. ashish bhutani
  25. Kunal (FreeCharge)
  26. Nagaraj K
  27. Sagar Nikam
  28. DM Varun
  29. Natwar Maheshwari
  30. Balachandra Tejaswi Bitra
  31. Pankaj Kenjale
  32. Rajesh Narisetti
  33. Ashish Mirajkar
  34. Vijay Kumar
  35. Raghu Mittal
  36. Deepak
  37. Bhagavan Nagaraj
  38. Harish Venkatachalam
  39. pravin reddy
  40. Priyam Gupta
  41. Rahul Vishwakarma
  42. Naveen Sundaresan
  43. Shwetha Jagannath
  44. Arvind Dhanaraj
  45. Neelima
  46. Vivek Ravichandran
  47. Rishi
  48. Ramji
  49. Pradeep Kumar
  50. Eeshan Chatterjee
  51. Pradeep Kumar Gs
  52. Abhijit Madhwaraj
  53. Durga Prasad Namburu
  54. pradeep
  55. vrashli Khandelwal
  56. Kapil
  57. Mitra Sekhar Dora
  58. Sankarar Sammiti
  59. ashok vardhan kari
  60. Manish Tripathi
  61. Nilesh
  62. Isaac
  63. Sanjay Shukla
  64. Sandeep Makhija
  65. Surender
  66. Ashok Kumar
  67. Varun Arya
  68. Tarun Goyal
  69. Sridhar Alse Shettawalli
  70. Pranav B. Yadalam
  71. Aditya Sanghavi
  72. Amit Gupta
  73. Ranjan Kumar
  74. Abhishek Srivastava
  75. Sanju Thomas
  76. Prashant Sharma
  77. Vijay Sharma
  78. Nitesh Prakash
  79. Sapan Patel
  80. Niti Shree
  81. Gurudatt.C.K
  82. Kunal Advani
  83. sharath murthy
  84. Rakesh Rai
  85. Vinay Jaisingh
  86. mahesha hiremath
  87. Lalit Gupta
  88. Rohan Gulati
  89. Harish
  90. Anand Gopalakrishna
  © HeadStart Network Foundation