Startup Saturday Chennai 14th January 2012

Register for the event

 • Event Description

  Attendees

  1. apurva jalit
  2. Mohamed Ismail
  3. Vinay Singhal
  4. Muthukumar
  5. Prashanth Rajagopal
  6. dinesh
  7. Srihari Sankar Sahu
  8. Haresh
  9. M.Sunil Kumar
  10. Jaiganesh
  11. Asif Mohammed
  12. mohammad illiyaz
  13. Balamohan R
  14. Vineet Neeraj
  15. Sathish kumar Natarajan
  16. Vinod Kalyan
  17. Yuvaraj D
  18. Naresh Kamalesh
  19. Prabhu
  20. Gokulraj GK
  21. M.Satheesh
  22. Suneil Chawla
  23. Sujith Kumar
  24. Bala Murugan
  25. dommaraju. krishnamaraju
  26. Venkatesh
  27. Arun V
  28. Krishnamoorthy
  © HeadStart Network Foundation