Startup Saturday Chennai 14th January 2012

Register for the event

 • Event Description

  Attendees

  1. Mahadevan Sreenivasan
  2. apurva jalit
  3. Mohamed Ismail
  4. Vinay Singhal
  5. Muthukumar
  6. Prashanth Rajagopal
  7. dinesh
  8. Srihari Sankar Sahu
  9. Haresh
  10. M.Sunil Kumar
  11. Jaiganesh
  12. Asif Mohammed
  13. mohammad illiyaz
  14. Balamohan R
  15. Vineet Neeraj
  16. Sathish kumar Natarajan
  17. Vinod Kalyan
  18. Yuvaraj D
  19. Naresh Kamalesh
  20. Prabhu
  21. Gokulraj GK
  22. M.Satheesh
  23. Suneil Chawla
  24. Sujith Kumar
  25. Bala Murugan
  26. dommaraju. krishnamaraju
  27. Venkatesh
  28. Arun V
  29. Krishnamoorthy
  © HeadStart Network Foundation