Startup Saturday Chennai 14th January 2012

Register for the event

 • Event Description

  Attendees

  1. Mohamed Ismail
  2. Vinay Singhal
  3. Muthukumar
  4. Prashanth Rajagopal
  5. dinesh
  6. Srihari Sankar Sahu
  7. Haresh
  8. M.Sunil Kumar
  9. Jaiganesh
  10. Asif Mohammed
  11. mohammad illiyaz
  12. Balamohan R
  13. Vineet Neeraj
  14. Sathish kumar Natarajan
  15. Vinod Kalyan
  16. Yuvaraj D
  17. Naresh Kamalesh
  18. Prabhu
  19. Gokulraj GK
  20. M.Satheesh
  21. Suneil Chawla
  22. Sujith Kumar
  23. Bala Murugan
  24. dommaraju. krishnamaraju
  25. Venkatesh
  26. Arun V
  27. Krishnamoorthy
  © HeadStart Network Foundation