Startup Saturday Chennai 14th January 2012

Register for the event

 • Event Description

  Attendees

  1. Vinay Singhal
  2. Muthukumar
  3. Prashanth Rajagopal
  4. dinesh
  5. Srihari Sankar Sahu
  6. Haresh
  7. M.Sunil Kumar
  8. Jaiganesh
  9. Asif Mohammed
  10. mohammad illiyaz
  11. Balamohan R
  12. Vineet Neeraj
  13. Sathish kumar Natarajan
  14. Vinod Kalyan
  15. Yuvaraj D
  16. Naresh Kamalesh
  17. Prabhu
  18. Gokulraj GK
  19. M.Satheesh
  20. Suneil Chawla
  21. Sujith Kumar
  22. Bala Murugan
  23. dommaraju. krishnamaraju
  24. Venkatesh
  25. Arun V
  26. Krishnamoorthy
  © HeadStart Network Foundation